Noutati

Examen de admitere in profesia de avocat sesiunea august 2019

Baroul Botosani va aduce la cunostinta ca Uniunea Nationala a Barourilor din Romania organizeaza examenul de primire in profesia de avocat la data de 30.08.2019 si se va sustine in mod unitar in cadrul INPPA –Bucuresti, iar perioada in care se vor depune dosarele de inscriere la secretariatul baroului la care candidatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea este 08.07.2019 (ora 08.00)- 02.08.2019 (ora 16.00).

Taxa de examen este de 1000 lei si se achita in contul INPPA – Bucuresti nr. RO56RNCB0082044172480001 – deschis la BCR – Sucursala Unirea –Bucuresti.

Regulamentul de examen, tematica si bibliografia pot fi consultate pe www.unbr.ro.

Relatii la tel - 0743399762

Conversie audio in text

               Din dispoziția domnului Președinte UNBR av. dr. Gheorghe Florea vă facem cunoscut că în cadrul acțiunilor inițiate de Uniunea Națională a Barourilor din România pentru „Ziua Europeană a Avocaților - 2017” cu tema „AVOCAȚII ÎN E-VOLUȚIE”, în ședința din 07 octombrie 2017, Comisia Permanentă a UNBR a luat act de finalizarea aplicației „Conversie audio în text”, instrument destinat tehnoredactării documentelor după dictare, pus la dispoziția avocaților prin intermediul contului din „Tabloul național al avocaților”, bază de date constituită din tablourile avocaților barourile membre UNBR. Accesul la aplicația „Conversie audio în text” se face prin intermediul meniului „Contul avocatului” de pe site-ul www.unbr.ro. Accesul avocaților la aplicație și utilizarea acesteia sunt gratuite, cheltuielile de dezvoltare și implementare fiind suportate de Uniunea Națională a Barourilor din România. „Tabloul național al avocaților” cuprinde și alte aplicații dezvoltate sau în curs de dezvoltare destinate utilizării de către avocați.


 

Hotarari si Decizii UNBR

Comisia Permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor din România în ședința din 07 Octombrie 2017 a examinat stadiul proiectului „Aniversarea Centenarului Marii Uniri de către profesia de avocat”. S-a luat act de comunicarea făcută de coordonatorul național al Grupului de lucru constituit în acest scop, decanul Baroului Alba, av Mihai Baco, privind întrunirea Grupului de lucru la 27 octombrie 2017 la Alba Iulia.

Președinte U.N.B.R.,

Av. dr. Gheorghe Florea

*

Hotărârea nr. 211 din 18 februarie 2017 a Consiliului UNBR prin care se înființează un grup de lucru având ca sarcină coordonarea acțiunilor UNBR ce vor fi organizate pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri (1918-2018)

Hotărârea nr. 265 din 17 iunie 2017 a Consiliului UNBR privind modificarea și completarea Hotărârea Consiliului UNBR nr. 211/18.02.2017 privind celebrarea Centenarului Marii Uniri (1918-2018)

Hotărârea nr. 275 din 26 august 2017 a Consiliului UNBR prin care se ratifică Decizia Comisiei Permanente nr. 248/25.08.2017 cu privire la activitatea Grupului de lucru constituit de Consiliul UNBR pentru inițierea și coordonarea manifestărilor dedicate aniversarii Centenarului Marii Uniri din (1918-2018)

Decizia nr. 248/25 august 2017 a Comisiei Permanente a UNBR cu privire la activitatea Grupului de lucru constituit de Consiliul UNBR pentru inițierea și coordonarea manifestărilor dedicate aniversarii Centenarului Marii Uniri (1918-2018)


 

ISTORIC

JUSTIŢIA  cuprinde totalitatea organelor şi activităţilor ce urmăresc împărţirea dreptăţii , termenul de justiţie făcându-şi apariţia în limba română abia în secolul al XIX-lea , până la apariţia acestui termen , în documentele în limba română fiind folosiţi termenii de drept dreptate şi judecată în sensul de activitate judecătorească .

              Viaţa socială din cele două judeţe , unul existent – Botoşani , şi altul dispărut în timp – Dorohoi , în care indentificăm izvorul şi geneza dreptului, ne obligă să considerăm această disciplină ca pe un produs istoric , ca pe un fenomen dinamic cuprinzător , pentru că normele juridice nu pot fi înţelese în esenţa lor decât dacă le raportăm la împrejurările şi contextul istoric din care ele au rezultat şi pe care le reflectă .

               Istoria – ca disciplină a civilizaţiei umane – are la dispoziţia sa un infinit câmp de cercetare şi investigare , deoarece ea cercetează , descrie şi povesteşte evenimentele petrecute într-o anumită perioadă de timp din perspectiva omului privit ca individ , descrierea acţiunilor şi sentimentelor individuale , cercetează faptele exterioare individului , evenimentele , transformările şi evoluţia realităţii sociale .

               Organizarea judecătorească din Moldova acelor timpuri , în dreptul cutumiar românesc este caracterizată prininexistenţa separaţiei puterilor în stat , nu era cunoscută nici autoritatea lucrului judecat , DOMNITORUL , ca instanţă supremă de judecată , avea competenţa generală materială şi teritorială , putând să judece orice cauză a boierilor , dregătorilor , mănăstirilor sau a oamenilor simpli .

               Organizarea judecătorească medievală în Moldovaera plasată pe trei niveluri :

-         judecătorii centrali – în Moldova era şi vornicul Ţării de Sus cu reşedinţa la Dorohoi ;

-         judecătorii locali – de la nivelul judeţelor şi ţinuturilor , precum şi cei de la nivelul satelor , deoarece în satele aservite , judecata se făcea de către stăpânul de moşie ;

-         instanţele speciale – care erau cele orăşeneşti şi cele bisericeşti , competenţele judiciare ale instanţelor orăşeneşti limitându-se la populaţia orăşenescă în materie civilă , cele bisericeşti având atribuţii numai în relaţiile de familie ( căsătorii , divorţuri etc. ) .