BAROUL BOTOȘANI – PAGINA OFICIALĂ

UNIUNEA NATIONALA  A BAROURILOR DIN ROMANIA

BAROUL  BOTOSANI

                                         ANUNT

       Baroul Botosani va aduce la cunostinta ca Uniunea Nationala a Barourilor din Romania organizeaza examenul de primire in profesia de avocat la data de 07.04.2024 si se va sustine  in mod unitar in cadrul  INPPA –Bucuresti , iar perioada in care se vor depune cererile  de inscriere si inscrisurile insotitoare in format electronic pe platforma ifep.ro    este 19.02.2024, ora 08.00 – 15 martie 2024, ora 16.00.

  Taxa de examen  este de 1800 lei si se achita in contul INPPA Bucuresti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la BCR -Sucursala Unirea -Bucuresti .

  Regulamentul de examen , tematica si bibliografia pot fi consultate pe www.unbr.ro.

  Relatii la  email- baroulbotosani@gmail.com

                                                                    DECAN,

                                                           AVOCAT  SACU ADINA