În conformitate cu dispoziţiile art. 49 al.1 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, organele de conducere ale Baroului Botosani sunt :

– Adunarea Generală

– Consiliul
– Decanul

Adunarea Generală este formată din toţi avocaţii înscrişi în Tabloul Baroului cu   drept de exercitare a profesiei. Adunarea Generală poate fi ordinară – fiind convocată anual de către Consiliul Baroului Botoșani – sau extraordinară, la solicitarea Consiliului, a Comisiei de Cenzori sau a unui număr reprezentând peste  o treime din totalul membrilor Baroului.

Consiliul Baroului Botoșani

Decan – avocat SACU ADINA

Prodecan – avocat Petrovici Iulian Bogdan

Consilieri

avocat Arustii Andrei

avocat Birladeanu Marian

avocat Bosovici Angela Simona

avocat Gatlan Maria

avocat Goras Simona Mihaela

avocat Simion Marian

avocat Ursache Cornelia

 CONTACT

TEL/FAX BAROUL BOTOSANI 0231/580801, 0753528201, baroulbotosani@gmail.com

În cadrul Baroului Botoșani îşi desfăşoară activitatea Comisia de Cenzori şi Comisia de disciplină, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile acestora fiind reglementate prin dispoziţiile Statutului profesiei de avocat.

Comisia de cenzori

avocat Abdulbaki Wand Alexandru

avocat Balanovici Felicia

avocat Diaconescu Daniela

Comisia de disciplina

avocat  Abdulbaki Wand Alexandru

avocat  Balanovici Felicia

avocat  Drobota Marinela

avocat  Diaconescu Daniela

avocat  Redinciuc Nicoleta

ORGANIZARE